Your browser does not support JavaScript!
上課日期:4月22日  4月29日   5月6日(星期六)

上課時間:09:00-17:00 (中午休息一小時)

費用: 17500元

4/22  1.分組及學科講解-學科測驗:選擇題,在1小時內完成

                                         術科測驗:前置準備,15分鐘內完成二杯國際標準飲品製作,回覆吧台作業。

          2.牛奶發泡-乾及濕奶泡的形成法

          3.咖啡拉花-基礎圖案

4/29  1.咖啡拉花進階指定圖案

          2.學科複習

          3.標準考試流程演練與研討(學員實操練習)

5/06  安排個人模擬練習時間。後續將在原場地安排正式考試。
瀏覽數